Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih.

Enjang enjang para kadang tani sampun sigrak sumadya wonten sabin angayahi ngundhuh pantun. Para bahu ingkang ngrencangi sami sampun yuswa. Para muda langkung remen anjog wonten jagading industri lan sapanunggalipun tan wonten ing jagading tetanen. Sabin sami kadol kagem betah rupi rupi. Kita kedah tumbas wos sangking manca. Eman sanget.
Mangga kita hangrungkepi bhumi peparing Ingkang Murbeng Dumadi kanthi becik. Sageda dados margining rahayu lan barokah kangge kita bangsa Indonesia.

Sangking bhumi Jombang

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar
Silakan masukkan nama